Stadgar

Sveriges Skeppsmäklareförening ägs av sina medlemmar, som i sin tur äger Sveriges Skeppsmäklares Service AB och Stiftelsen Sveriges Skeppsmäklareförenings understödsstiftelse. I praktiken är det samma personer i samtliga styrelser, även om det rent formellt bara är föreningens ordförande, vice ordförande och vd som sitter i Serviceaktiebolagets styrelse.

Stadgar Sveriges Skeppsmäklareförening 2010

Stadgar Sveriges Skeppsmäklareförenings understödsstiftelse