Styrelse

 

Ordförande
Johan Ehn
(2019)
Georg Hansen Shipping AB
Box 31163
400 32 Göteborg
Tel: +46 (0) 31 704 14 00
E-post: j.ehn@ghs.se

 

 

 

Eric Hjalmarsson  

Vice ordförande
Eric Hjalmarsson
(2018)
Thor Shipping & Transport AB
Slakterigatan 5
721 32 Västerås
Tel: +46 21 41 67 44
E-post: info@thorshipping.se

     
Daniel Berglind  

Daniel Berglind (2018*)
Gävle Skeppsklarering AB
Box 186
801 03 Gävle
Tel: +46 (0) 51 12 53
E-post: info@gskab

     
 

 

Gustav Bergman (2019)
Bröderna Höglund AB
Box 39
SE-391 20 Kalmar
Tel: +46 (0) 480 223 30
E-post: shipbrokers@brodernahoglund.se

     
   

Clas Eriksson (2019)
Shorelink Shipping
Järnvägsleden 81
SE-932 33 Skelleftehamn
Tel: +46 910 71 51 30
E-post:
Hemsida: http://shorelink.se/

     
   

Fredrik Hermansson (2019)
Greencarrier Liner Agency Sweden AB
Box 1076
SE-405 22 Göteborg
Tel: +46 (0)31 85 55 00
E-post: info@greencarrier.se

     
   

Gregor Loebbert (2018)
OP Svensson Shipping AB
Box 2188
403 13 Göteborg
Tel: +46 31 333 54 50
E-post: info@opship.se

 

     
 

 

Johan Wallén (2020)
Team Lines Sverige AB
Box 27263
102 53 Stockholm
Tel: +46 8 555 726 94
E-post: info@teamlines.se

     
Susanne Åkesson  

Susanne Åkesson (2018*)
Hasting Agency AB
Lodgatan 19
211 24 Malmö
Tel: +46 (0)40 685 40 80
E-post: port@hasting.se

Siffran inom parentes anger till till vilket år personen i fråga är vald.
*= personen kan ej väljas om. Får sitta max 6 år.

Hedersledamöter
Karl-Erik Högberg, Gävle
P. Arthur Lindén, Västerås
Claes Wirström, Norrköping
Michael Kjellberg, Göteborg
Thomas Lund, Malmö

Styrelsen i på årsmötet i Kalmar 12 maj 2017.
Från vänster: Daniel Berglind, Eric Hjalmarsson, Susanne Åkesson, Gustav Bergman, Johan Ehn,
Fredrik Hermansson, Johan Wallén, Gregor Loebbert och Clas Eriksson.

Styrelsen i augusti 2014
Från vänster: Daniel Berglind, Fredrik Hansell, Carl-Johan Leijonhielm, Peter Anderson, Berit Blomqvist,
Owe Heincke,
Susanne Åkesson, Lars Rexius, Johan Ehn och Hans-Inge Lidén.

Styrelsen efter årsmötet i Uddevalla 2014.

Styrelsen för Sveriges Skeppsmäklareförening 2012.