Vänersjöfarten

Debattartikel 23 november 2009

Sjöfartsverket finner det inte samhällsekonomiskt lönsamt att ha kvar sjöfarten på Vänern och Göta Älv i framtiden. 2,5 miljoner ton gods anses vara för lite för att motivera byggandet av de nya slussar som behövs. Vem vill hellre se det draget på E 45? Och hur ser den samhällsekonomiska kalkylen ut för det? Det undrar Sveriges Skeppsmäklareförening och sex skeppsmäklare involverade i Vänersjöfarten.

Vänersjöfarten 2009