Transportnätverk fokuserar på samarbete!

Pressrelease 9 mars 2005

Representanter för de olika transportslagen har grävt ner stridsyxan och istället börjat samarbeta. Idag bildar de Transportnätverket där målet är bättre förståelse för transporternas betydelse i samhället samt rättvisa skatter och avgifter.

Transportnätverk fokuserar på samarbete (Transportnätverket, 9 mars 2005)