Sveriges Skeppsmäklareförening satsar på utbildning och global examen

Pressrelease 1 mars 2004

Sveriges Skeppsmäklareförening startar egen sjöfartsutbildning i samarbete med ICS, the Institute of Chartered Shipbrokers, i London.
Utbildningen sker på distans med hjälp av engelsk kurslitteratur, men med svenska handledare som kontrollerar att studenterna förstått innehållet. Dessutom blir det möten i Göteborg för studenter och handledare. De hittills utsedda handledarna är alla skeppsmäklare med lång erfarenhet som de för vidare till den nya, yngre generationen.

Pressrelease Sweden DLC (1 mars  2004)