Sveriges maritima näring välkomnar en ny generation

11 november 2009

Sjöfartskaravanen seglar under hösten in på studentmässor runt om i landet för att berätta om Sveriges kanske mest okända bransch. ”Satsa på sjöfart” är uppmaningen till ungdomar som funderar över yrkes- och studieval. Att sjöfarten har stor betydelse för ett land med en lång kust är väl känt, men få känner till alla verksamheter och spännande jobb som finns inom branschen, liksom att 70 % av jobben är landbaserade.

2009-11-10_Pressrelease_Kunskap_Framtid– Trots finanskris och lågkonjunktur satsar vi långsiktigt på rekrytering, säger Per A Sjöberger på Sveriges Redareförening. Vi ser med glädje att allt fler söker sig till sjöfartshögskolorna och är övertygade om att för de flesta väntar ett spännande och varierat yrkesliv efter studierna.

– Många tror att det är ett smalt yrkesval att utbilda sig till sjökapten eller sjöingenjör, men för den som senare i livet vill gå i land är efterfrågan på dessa kompetenser stor, berättar Eva Nordström på Sjöfartsverket. Det handlar ofta om kvalificerade jobb med goda chanser till en internationell karriär.

I Sverige finns sjöfartsutbildningarna på Chalmers i Göteborg och på Högskolan i Kalmar. Vi har också World Maritime University i Malmö som är en del av FN och erbjuder högre utbildning för deltagare från hela världen. Allt eftersom världshandeln utvecklas och transportbehoven ökar, ställs stora krav på en effektiv och miljöanpassad sjöfart och avancerad logistik. Den maritima näringen omfattar också tillverkningsindustri och serviceföretag, liksom forskning och utveckling, offentlig sektor och maritim turism. Överallt pågår generationsskiftet.

– I Sjöfartskaravanens monter kan besökaren möta hela branschen, säger Berit Blomqvist från Sveriges Skeppsmäklareförening. Här finns folk som jobbar på rederier, skeppsmäklerier och ombord i fartyg, samt studenter från olika sjöfartsutbildningar. Dessutom kan man träffa myndigheter och branschorganisationer. Vi har tagit med oss en stor bryggsimulator där ungdomar kan få prova på hur det känns att köra ett stort fartyg.

Förra året besöktes Sjöfartskaravanen av över 2000 ungdomar under mässan. Många tycker att havet är speciellt och lockas av möjligheterna till en snabb karriär, bra lön och långa ledigheter. Att allt fler tjejer vågar sig in i branschen är väldigt positivt, tycker arrangörerna av Sjöfartskaravanen som med spänning ser fram mot årets mässa.

Ladda ner pressreleasen i pdf-format: 2009-11-10_Pressrelease_Kunskap_Framtid