Sveriges godstransportorganisationer väntar på den transportpolitiska propositionen!

Pressrelease 12 november 2005

Representanter för de olika transportslagen har grävt ner stridsyxan och istället börjat samarbeta. Nu förväntar de sig att samarbetspartierna gör det samma och äntligen enas kring de åtgärder som behövs för att utforma en långsiktigt hållbart transportnäring.
– Vi har snart väntat ett år på den transportpolitiska propositionen, nu vill vi se resultat, skriver de i ett brev till statsrådet Ulrica Messing.

Sveriges godstransportorganisationer väntar (Transportnätverket, 12  november 2005)