Replik om Vänersjöfarten

Debattartikel 23 november 2009

Vi vet att Sjöfartsverket alena inte kan se till att Vänersjöfarten blomstrar, men vi är faktiskt rädda för att Sjöfartsverket kan bidra till motsatsen.

replik Vänersjöfarten 2009