Kansli

Berit Blomqvist   Verkställande direktör
Berit Blomqvist
Postgatan 4
SE-411 13 Göteborg
Tel: +46(0)-31 13 34 94
Mail: berit.blomqvist@swe-shipbroker.se
Mail: info@swe-shipbroker.se
     
Anna Derkum   Assistent
Anna Derkum
Postgatan 4
SE-411 13 Göteborg
Tel: +46(0)-31 13 34 94
Mail: info@swe-shipbroker.se