2012:

100-talet medlemmar deltog i gävlemötet

98 personer deltog i någon del av programmet som arrangerades i samband med årsmötet 11 maj. Joachim Pyk och Anders Östman avtackades efter sina sex år i styrelsen och uppmanade i sitt tacktal alla att ta chansen till engagemang om valberedningen skulle höra av sig.

Vilket alltså Susanne Åkesson på Hasting Agency i Malmö och Daniel Berglind på Andersson & Lundqvist i Gävle gjort då de båda valdes in i styrelsen.

Föreningens ordförande Carl-Johan Leijonhielm flankerad av Susanne Åkesson och Daniel Berglind.

Under årsmötet klubbades avgiftshöjningen om 900 kr igenom efter en viss diskussion. Styrelsen förklarade höjningen med befarat kommande medlemstapp och minskade intäkter från utbildningsverksamheten, parat med ökade kostnader för bland annat juridisk rådgivning.

I förtroligt samtal längst till vänster: Peter Lundblad och Peter Anderson.
Fredrik Hermansson, Sara Markenborg, Karl Palerby i glatt samspråk med Hans-Inge Lidén.

Under hamnturen informerade Gävle Hamn om alla pågående planer och investeringar och innan middagen öppnade Haegerstrands kontoret för inledande förfriskningar. Middagen på Stadshuset i Gävle var storslagen.

Fyra Diplomerad Skeppsmäklare utexaminerade

Under årsmötesmiddagen utsågs de första Diplomerade Skeppsmäklarena. De som hittills passerat nålsögat är:

Martin Alm, Almco Shipping i Malmö (Dry Cargo Chartering)

Anna Bergstedt, Bay of Botnia i Piteå (Port Agent)

Lukas Jönsson, Ferm & Olsson i Stenungsund (Port Agent)

Mikael Jarlhammer, STEM Shipping i Stockholm (Tanker Chartering)

 

Mikael Jarlhammer var den enda som närvarade under mötet,

men totalt kan alltså fyra numera titulera sig Diplomerade Skeppsmäklare.