Nyheter

Arbetet inför Almedalen i full gång

2016-03-17
Skeppsmäklareföreningens vd Berit Blomqvist är i år även tillfällig projektledare för Maritim Mötesplats, sjöfartens samlade insatser i Visby under Almedalsveckan. Vill du ordna seminarier, sponsra eller bara delta i aktiviteterna...
Läs mer »

Pris till Ung Sjöfartsentreprenör

2016-03-16
I samband med Sjöfartens Entreprenörsdag som arrangeras 23 maj 2016 på Chalmers Lindholmen Konferenshall kommer priset Ung Sjöfartsentreprenör 2016 att delas ut.
Läs mer »

Skeppsmäklareföreningen ger ny momskurs i april

2016-03-02
Skeppsmäklareföreningens populära momskurs ges på nytt i april. Den 18-19 april blir det femte gången för den uppskattade kursen. Men passa på, nästa år blir det troligtvis ingen kurs.
Läs mer »

Sista chansen att anmäla sig till ICS Tutorship

2016-03-01
Nu är det sista chansen att anmäla sig till april månads examen i ICS Tutorship. Senast torsdag måste vi ha din anmälan. Me...
Läs mer »

Lyckad Kick off i ICS Tutorship

2016-01-28
Tillsammans med Carolina Elenbrant på Stena Bulk ordnade vi den 27 januari en Kick off om ICS Tutorship. Det gavs värdefulla tips på hur man lägger upp sina studier inför examen.
Läs mer »

Möt Skeppsmäklareföreningen på Sjölog

2016-01-22
Den 17-18 februari går årets SJÖLOG av stapeln på Lindholmen Science Park i Göteborg. Under två dagar samlas studenter och näring för att diskutera framtidens maritima yrken och får en möjlighet att knyta viktiga kontakter. Alla är välkomna.
Läs mer »

Föreningens remissvar om nya tullagen

2015-12-04
Sveriges Skeppsmäklareförening har lämnat en rad synpunkter på den utredning som gjorts inför den nya tullag som ska börja gälla den 1 maj 2016.
Läs mer »

Kick off för ICS Tutorship 27 januari

2015-10-30
Har du anmält dig till vår internationella skeppsmäklareutbildning? I så fall är du välkommen att komma till vår Kick off den 27 januari.
Läs mer »

Politik, oljepris och containerkamp på höstmötet

2015-10-08
Om politik, oljepris och containerhamnarnas kamp om volymer, det handlar årets höstmöte om. Den 26 november är det dags igen att ...
Läs mer »

ICS-studenterna erbjuds branschcoacher

2015-10-01
Nytt för i år är att föreningen erbjuder en branschcoach till alla som anmäler sig till vår ICS-utbildning. Branschcoa...
Läs mer »

Nu är anmälan öppen för kurs i befraktning

2015-09-08
Nu tar vi emot anmälningar till vår nya kurs i befraktning. Det blir två fullmatade dagar 10-11 november, under ledning av Patrick Hillenius, vd på Gothenburg Chartering.
Läs mer »

Anmäl dig till ICS Tutorship

2015-09-04
Nu tar vi emot anmälningar till ICS Tutorship 2015-16. Sveriges Skeppsmäklareförening erbjuder examen både i november och april, anmäl dig tidigt till en lägre kostnad.
Läs mer »

Skjut upp lanseringen av Single Window!

2015-08-31
Sjöfartsverket planerar att sjösätta Single Window den 1 oktober. Styrelsen i Sveriges Skeppsmäklareförening har dock bett Sjöfartsverket vänta med lanseringen, åtminstone tills Sjöfartsverkets alla egna system kan kopplas på.
Läs mer »

Skeppsmäklareföreningen motsätter sig höjning av kontrollavgifter

2015-08-31
Istället för att ta bort avgiften för svavelkontroll aviserar Transportstyrelsen en höjning. Sveriges Skeppsmäklareförening anser fortfarande att avgiften ska tas bort helt.
Läs mer »

I dag kommer examensresultaten

2015-08-06
I dag kommer resultaten från examen i ICS Tutorship. Examen hölls i april och i Göteborg tentade sju personer. Resultaten publiceras på ICS hemsida.
Läs mer »