Kalendarium

2017

Nationella möten

Maritim mötesplats i Almedalen
3-6 juli i Visby

DSM17 - Donsö Shipping Meet
5-6 september

Styrelsemöten

31 augusti i Göteborg

10 november i Göteborg

Utbildning

Kurs i sjöförsäkring
25-26 september i Göteborg

Sjöfartsjuridik i praktiken
November i Göteborg

Internationella möten

Nordiskt skeppsmäklarmöte
7-8 september i Oslo

Fonasba annual meeting
15-19 oktober i Dubai

Höstmöte

Höstmöte samt Shipbrokers´ Dinner
9 november i Göteborg