Medlemsinfo

Föreningen arbetar för att på olika sätt tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen, till exempel genom att bevaka och påverka aktuella branschfrågor, anordna utbildningar och medlemsmöten med mera.

Som medlem i Sveriges Skeppsmäklareförening får du branschinformation i bland annat medlemsbladet Skeppsmäklarnytt.